Llogaritje Matematikore
Zgjidh Vershtirsine
Zgjidh menyren e veprimit

?

Rezultate:
Emri:
Te sakta:
0
Te pa sakta:
0
Saktesia:
0%
Shpejtesia:
0 sec
- - - - - - Rekordet tuaja - - - - - -
Emri
Vershtirsia
Saktesia
Shpejtesia


Udhezime

Perpara se te filloni lojen klikoni tek butoni 'Shkruaj Emrin' dhe vendosni emrin me pas klikoni 'Fillo Lojen'.

Loja do te llogarise pergjigjet e sakta dhe te pa sakta,si dhe sa kohe ju duhet juve per te dhene pergjigjen e sakte (ne sekonda). Ju mund te perfundoni lojen kur te deshironi mjafton te klikoni 'Ndalo Lojen'. Rezultati juaj do te vendoset automatikisht ne tabelen e Rekordeve tuaja (ky rekord shikohet vetem nga ju).

Per te shkruar nje emer te ri kliko 'Shkruaj Emrin'.Powered By HapsiraJuaj.Com